HEŁM STRAŻACKI BHS - WERSJA Z OKULARAMI

676,00 zł
Brutto

UWS-0232

Ilość

Hełm strażacki Typ BHS przeznaczony jest do zapewnienia ochrony głowy przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas zwalczania pożarów w pomieszczeniach, budynkach i innych budowlach w czasie pożarów i akcji ratowniczo gaśniczych . Spełnia rosnące wymagania straży pożarnej we wszystkich działaniach wykonywanych w zurbanizowanym terenie oraz obszarach przemysłowych. 

Skorupa hełmu odporna na wysokie temperatury ze wzmocnionym systemem absorpcji uderzeń wykonana jest z kompozytu kewlarowo-szklanego. Kształt skorupy oraz użyte materiały gwarantują maksymalną ochronę głowy użytkownika przed urazami mechanicznymi wywołanymi uderzeniami spadających przedmiotów ,wysoką temperaturą, substancjami chemicznymi, stopionym metalem, ogniem. 

Własności ochronne i użytkowe:

·        Amortyzacja uderzeń pochodząca od spadających przedmiotów/sprawdzone w warunkach po wstrząsie termicznym , przyspieszonym starzeniu/,w warunkach kondycjonowania;-30°C, zanurzenie w wodzie, +50°C, , napromieniowaniu strumieniem cieplnym 14kW/m² przez 480s)

·        Odporność na przebicie hełmu ostrymi przedmiotami o energii 24,5 J(sprawdzana w warunkach po wstrząsie termicznym, przyspieszonym starzeniu, kondycjonowaniu w wodzie, w tem. -30°C,+50°C, napromieniowaniu strumieniem cieplnym 14kW/m² przez 480s)

·        Odporność na promieniowanie cieplne 14kW przez 480s

·        Płomień- badanie palności w płomieniach o temperaturze 950°C 50°C po uprzednim wygrzaniu przez 15 min. w temperaturze 90°C

·        Ochrona przed gorącymi ciałami stałymi- T=900°C kulki stalowej

·        Ochrona przed stopionymi metalami – wylewanie stopionego żelaza

·        Własności elektryczne – E²(mokrego hełmu),E³(izolacyjności powierzchni)

·        Skuteczność systemu utrzymania Sztywność mechaniczna - zgniatanie wzdłużne i poprzeczne


Wyposażenie standardowe hełmu:

·        osłona twarzy - wizjer – przeźroczysty chowany do wnętrza hełmu

·        osłona karku OK.- 01 – - wykonana z tkaniny ognioodpornej

·        zaczepy do współpracy z maskami oddechowymi nahełmowymi umożliwiającymi korzystanie z masek bez konieczności zdejmowania hełmu z głowy

·        system regulacji obwodu głowy nie wymagający zdejmowania hełmu z głowy

·        regulacja wysokości noszenia

·        gniazdo do latarek

·        konfekcja/ potnik, paski podbródkowe ,osłona płynnej regulacji / wykonana ze skóry naturalnej