• Nowy

TOR PRZESZKÓD MDP - CTIF

IS-0111

Ćwiczenie Bojowe

 • oznaczenia funkcyjnych - numery startowe - 1 kpl.
 • noszak do węży - 6 szt.
 • łącznik startowy - 1 szt.
 • rów wodny - 1 szt.
 • płotek drewniana ściana - 1 szt.
 • tunel - 1 kpl.
 • kładka - 1 szt.
 • pojemnik na noszaki - 1 szt.
 • hydronetka metalowa MDP - 2 szt.
 • listwa - 2 szt.
 • tarcza nalewowa z akumulatorem - 2 szt.
 • stanowisko przyrządów i armatur - 1 szt.
 • stanowisko węzłów - 1 szt.

Bieg Sztafetowy

 • pałeczka sztafetowa - prądownica PW-52 - 1 szt.
 • drewniana drabiniasta ściana - 1 szt
 • płyta pod wąż i gaśnicę - 2 szt.
 • stojak z poprzeczką - 1 szt.
 • płotek lekkoatletyczny - 1 szt.