REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepstrazaka.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklepstrazaka.pl   jest firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOVA-POL

Paweł Nowowiejski

42-260 Kamienica Polska

ul. M. Konopnickiej 259

NIP: 573-231-66-33

REGON: 240378505

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o „Sklepie” rozumie się przez to sklep internetowy www.sklepstrazaka.pl , którego właścicielem jest firma NOVA-POL Paweł Nowowiejski z siedzibą w Kamienicy Polskiej 42-260, ul. M. Konopnickiej 259.

Ilekroć w regulaminie mowa jest o „Kliencie” rozumie się przez to osobę korzystającą z usług strony internetowej www.sklepstrazaka.pl  i zamawiającą towary poprzez stronę www.sklepstrazaka.pl

Ilekroć w regulaminie mowa jest o „złożeniu zamówienia” rozumie się przez to prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.sklepstrazaka.pl

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Przeglądanie witryny i dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

5. Do prawidłowego przeglądania witryny wymagana jest prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inna).

ZASADY ZAMAWIANIA

6. Aby dokonać zamówienia Klient musi wypełnić prawidłowo formularz zamówienia, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz klikając na końcu "Potwierdzenie zamówienia".

7. Podczas składania zamówienia konieczne jest określenie liczby zamawianych produktów, podanie adresu wysyłki i sposobu płatności za zamówienie oraz w polu „notatki i sugestie” ewentualne uwagi dotyczące produktu (rozmiar odzieży, kolor itp.) Zaleca się podać również numer telefonu, w celu ułatwienia kontaktu z Klientem.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie zamówienia.

9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

10. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stanów magazynowych, terminów realizacji deklarowanych przez producenta towarów oraz od prawidłowości złożonego zamówienia przez Klienta.

11. Klient może anulować zamówienie do czasu, gdy towar nie został jeszcze wysłany.

12. Ceny towarów brutto zawierają podatek 23% VAT i są wyrażone w złotych polskich.

13. Jeśli przy produkcie nie ma podanej ceny, należy skontaktować się ze sklepem w celu przygotowania oferty cenowej tzw. towar na zapytanie.

14. Podane ceny nie zwierają kosztów transportu/dostawy.

15. Dane techniczne produktów pochodzą od producentów. Jeśli Klient ma pytania/uwagi dotyczące danego towaru przed zamówieniem powinien skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia nieścisłości.

DOSTAWA, TRANSPORT, PŁATNOŚCI

16. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

17. Sposób dostawy i płatności Klient wybiera podczas procesu zamawiania.

18. Koszt wysyłki w przypadku formy "za pobraniem" jest wyższy od kosztu wysyłki przy przedpłacie na konto Sklepu.

19. Podczas składania zamówienia w Sklepie i wybraniu formy transportu, klient widzi w zamówieniu koszt transportu jaki będzie zobowiązany ponieść wraz z kosztami zakupu samego towaru.

20. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić czy stan zewnętrzny opakowania jest nienaruszony. W przypadku zauważenia uszkodzeń powstałych podczas transportu Klient jest zobowiązany do sporządzenia razem z kurierem protokołu szkody.

21. Sposób odbioru uszkodzonego towaru oraz jego wymiana są ustalane indywidualnie w każdym wypadku powstałej szkody pomiędzy Klientem i Sklepem.

22. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów wysyłki oraz transportu znajdują się w zakładce DOSTAWA.

DANE OSOBOWE I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

23. Klient może założyć konto użytkownika poprzez wypełnienie pola rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupów  w naszym sklepie.

24. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie.

25. Za poprawność podanych danych odpowiada Klient.

26. Klient w każdej chwili może dokonać zmiany danych osobowych, usunąć lub poprawić dane zgodnie ze stanem faktycznym.

27. Podanie prawidłowych danych jest konieczne do wystawienia przez Sklep poprawnego dowodu zakupu oraz do dostarczenia towaru pod właściwy adres.

28. Zgodnie z ustawą  "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 r. dane osobowe Klienta są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych do tego zarówno w procesie ich przetwarzania, jak i przechowywania. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień lub dla powiadamiania o nowościach i promocjach w Sklepie. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, ani osobom trzecim.

REKLAMACJE I ZWROTY

29.  Zgodnie z "Ustawą z dnia 02 marca 2000 roku "O Ochronie Niektórych Praw Konsumentów..." (Dz.U. z dn. 31 marca 2000r.) Klient możne zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Klient dokonuje zwrotu na swój koszt.

Zwroty prosimy kierować na adres:

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOVA-POL Paweł Nowowiejski

42-260 Kamienica Polska

ul. M. Konopnickiej 259

 z dopiskiem „zwrot”.

30. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon fiskalny. Sklep dokona zwrotu ceny produktu przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w terminie 7 dni.

31. Towary zakupione w naszym Sklepie podlegają gwarancji, na warunkach ustalonych przez producenta.

32. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia, pęknięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem danego towaru.

33. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

34. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

35. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

36.  Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu .

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.