WFOŚiGW udziela dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży...