UBRANIE SPECJALNE FIRE MAX SF 2 CZĘŚCIOWE

3 975,00 zł
Brutto

Kod produktu: UWS-0290

Ilość

Skontaktuj się z nami: 537 112 998

Ubranie specjalne Rosenbauer Fire Max SF 2-cześciowe.

 • Napisy: Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) lub Państwowa Straż Pożarna (PSP) do wyboru.
 • Ubranie składa się z kurtki i spodni "ciężkich" zgodnych z normą PN EN 469.
 • Tkanina zewnętrzna (ważne dla wszystkich części kompletu): Nomex NXT
 • Specjalna „długoterminowa” impregnacja zapewnia możliwość reimpregnacji po ok. 40 cyklach pralniczych.
 • Membrana (ważne dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): PTFE-DUO
 • Poziom ochrony (ważne dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): Xf2, Xr2, Y2, Z2
 • Ubrania specjalne (kurtka i spodnie zgodne z PN-EN 469) spełnia wymagania normy PN-EN 1149-5:2008 (Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne)

Ubranie spełnia wymagania następujących dokumentów i aktów prawnych :

 • ZARZĄDZENIE NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KG PSP

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU POTWIERDZENIA CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA !!!

Ubranie specjalne Rosenbauer Fire Max SF 2-cześciowe.

 • Napisy: Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) lub Państwowa Straż Pożarna (PSP) do wyboru.
 • Ubranie składa się z kurtki i spodni "ciężkich" zgodnych z normą PN EN 469.
 • Tkanina zewnętrzna (ważne dla wszystkich części kompletu): Nomex NXT
 • Specjalna „długoterminowa” impregnacja zapewnia możliwość reimpregnacji po ok. 40 cyklach pralniczych.
 • Membrana (ważne dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): PTFE-DUO
 • Poziom ochrony (ważne dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): Xf2, Xr2, Y2, Z2
 • Ubrania specjalne (kurtka i spodnie zgodne z PN-EN 469) spełnia wymagania normy PN-EN 1149-5:2008 (Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne)

Ubranie spełnia wymagania następujących dokumentów i aktów prawnych :

 • ZARZĄDZENIE NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KG PSP

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU POTWIERDZENIA CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA !!!